ERGO in Poland

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

ul. Hestii 1
PL-81-731 Sopot
Poland

Tel +48 (0)58 555-6000
Fax +48 (0)58 555-6001
media@ergohestia.pl
www.ergohestia.pl

Segments
Property-Casualty Insurance

Management / CEO

Artur Borowinski

Artur Borowiński

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

ul. Hestii 1
PL-81-731 Sopot
Poland

Tel +48 (0)58 555-6000
Fax +48 (0)58 555-6001
media@ergohestia.pl
www.ergohestia.pl

Segment
Life Insurance

Management / CEO

Artur Borowinski

Artur Borowiński

ERGO Reiseversicherung AG, Branch Poland

al. Grunwaldzka 413
PL-80-309 Gdańsk
Poland

Tel +48 (0)58 324-8850
Fax +48 (0)58 324-8851
poczta@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl
www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl

Segment
Travel Insurance

Management / CEO

Katarzyna Kartanowicz

Katarzyna Kartanowicz