ERGO in Poland

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

ul. Hestii 1
PL-81-731 Sopot
Poland

Tel +48 (0)58 555-6000
Fax +48 (0)58 555-6001
media@ergohestia.pl
www.ergohestia.pl

Segments
Property-Casualty Insurance

History
Founded in 1991;
acquired by ERGO in 2000

Management / CEO

Piotr Maria Śliwicki

Piotr Maria Śliwicki

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

ul. Hestii 1
PL-81-731 Sopot
Poland

Tel +48 (0)58 555-6000
Fax +48 (0)58 555-6001
media@ergohestia.pl
www.ergohestia.pl

Segment
Life Insurance

History
Founded in 1997;
acquired by ERGO in 2000

Management / CEO

Piotr Maria Śliwicki

Piotr Maria Śliwicki

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

ul. Żwirki i Wigury 18 A
PL-02-092 Warszawa
Poland

Tel +48 (0)22 4530-000
Fax +48 (0)22 4530-009
das@das.pl
www.das.pl 

Segment
Legal Protection Insurance

History
Founded in 2000

Management / CEO

Rafa Hiszpanski

Rafał Hiszpański

EUROPEJSKIE - Europäische Reiseversicherung AG

Oddzial w Polsce
ul. Chmielna 101
PL-80-748 Gdans
Poland

Tel +48 (0)58 324-8850
Fax +48 (0)58 324-8851
poczta@erv.pl
www.erv.pl

Segment
Travel Insurance

Management / CEO

Katarzyna Kartanowicz

Katarzyna Kartanowicz