Ukraine help

Ukraine - Information for refugees and helpers

«Війна в Україні втрутилась у наші життя. Нас приголомшує доля людей. Сім’ї, жінки та діти змушені раптово залишати свої домівки і тікати. У компанії ERGO ми запустили низку послуг для підтримки біженців, як на національному, так і на міжнародному рівнях — від прямої допомоги вільними приміщеннями для гуманітарних цілей до різноманітних страхових пропозицій. І ми плануємо проводити подальші заходи.»

Клеменс Мут (Clemens Muth), головний директор із андерайтингу компанії ERGO Group AG, відповідальний за сталий розвиток

Ukraine help

Free legal advice for those affected

ERGO stands for a peaceful and democratic world. Our full solidarity goes to the affected people in Ukraine and their families. That is why we are now offering Ukrainian citizens telephone advice on urgent legal issues. Of course free of charge.

The offer is also open to anyone who has legal questions in connection with refugee aid. Please use it, because knowledge gives security: call us – Monday to Friday 8 a.m. to 6 p.m.
Call now +49 211 / 477-3700

The most important legal answers to current issues for Ukrainian citizens and helpers can be found on the ERGO Legal Portal.

 • ERGO виступає за мирний і демократичний світ. Наша повна солідарність з людьми в Україні та їхніми родинами.
  Тому зараз ми пропонуємо громадянам України телефонні консультації з нагальних правових питань. Звісно, безкоштовно.

  Пропозиція також відкрита для кожного, хто має правові питання в контексті допомоги біженцям. Будь ласка, використовуйте це, адже знання дають безпеку. Телефонуйте - з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00. +49 211 4773 700

  Найважливіші юридичні відповіді на актуальні питання громадян та громадянок України та тих, хто надає допомогу, можна знайти на юридичному порталі ERGO.

Information for ERGO customers

Free insurance cover for refugees who have found a place to stay with ERGO customers

Many ERGO customers take in refugees in their own households or provide them with liv-ing space free of charge. In these cases, ERGO automatically includes the refugees and their children in the existing ERGO insurance cover free of charge. This applies to private liability and home contents insurance. The non-contributory insurance coverage begins when the refugees arrive at their home in Germany. It is valid for the duration of their stay and is initially limited to December 31, 2022.

Private Liability Insurance
The insurance coverage for the refugees corresponds to the scope of coverage of the re-spective customer contract. All refugees and their children are always co-insured, even if it is a private liability insurance for a single person or two people.

Regardless of the individual contract content, the following are always insured:

 • Compensatory damages up to an amount of 50,000 euros
 • Claims from the loss of private keys up to 50,000 euros
 • Damage to third-party movable property that is owned by the person making the ac-commodation available (this protection applies to damage of 100 euros or more)

These regulations also apply if the customer has agreed private liability insurance as part of business liability insurance.

Home Contents insurance
The home contents of the fugitives are also insured free of charge without any special mention in the customer's home contents contract. It is not necessary to increase the sum insured by the value of the home contents of the refugees. The prerequisite is that there is no tenancy.
The compensation limits for valuables under the existing contract are doubled by taking in refugees.

Initially valid until the end of the year
The two non-contributory insurance policies begin when the refugees arrive at their home in Germany. The insurance coverage applies for the duration of their stay, initially limited to December 31, 2022.

 • Багато клієнтів ERGO приймають біженців у власні домогосподарства або надають їм житлову площу безкоштовно. У цих випадках ERGO автоматично безкоштовно включає біженців та їхніх дітей до існуючого страхового покриття ERGO. Це відноситься до страхування приватної відповідальності та домашнього майна. Страховий поліс, який не включає внески, вважається дійсним з моменту прибуття біженців до їхнього будинку в Німеччині. Страхування є дійсним протягом усього терміну перебування та є попередньо обмеженим до 31 грудня 2022 року.

  Страхування приватної відповідальності
  Страхове покриття для біженців відповідає обсягу страхового покриття відповідного договору із клієнтом. Усі біженці та їхні діти завжди отримують страхування, навіть якщо це приватне страхування відповідальності однієї чи двох осіб.
  Незалежно від змісту окремого договору, завжди страхуються:

  • відшкодування збитків на суму до 50.000 євро;
  • позови, що виникають у зв'язку із втратою закритих ключів, до 50.000 євро;
  • пошкодження рухомого майна третіх осіб за умови, що воно є власністю осіб, які надають проживання (захист діє при сумі збитку від 100 євро).

  Ці правила також застосовуються, якщо клієнт узгодив страхування особистої відповідальності як частину страхування відповідальності бізнесу.

  Страхування домогосподарств
  Побутове майно біженців також безкоштовно страхується у договорі страхування домашнього майна клієнта без спеціальної згадки. Немає потреби збільшити страхову суму на вартість домашнього майна біженців. Обов’язковою умовою є відсутність оренди.
  У зв'язку з прийомом біженців ліміти компенсації за цінності чинного договору подвоюються.

  Попередньо — до кінця року
  Дія двох страхових полісів без внесків починається з моменту прибуття біженців у їхній будинок у Німеччині. Страхування є дійсним протягом усього терміну перебування та є попередньо обмеженим до 31 грудня 2022 року.

Ukraine help

Portal unterkunft-ukraine.de - free liability insurance

All refugees from Ukraine who have found accommodation in Germany via #Unterkunft Ukraine automatically receive free private liability insurance from ERGO Versicherung AG for the period of accommodation. 

The group agreement policy holder is the portal unterkunft-ukraine.de. ERGO will take over the contributions.

 • Усі біженці з України, які знайшли житло в Німеччині через #UnterkunftUkraine, автоматично отримують безкоштовне страхування відповідальності від компанії ERGO на час проживання.

  Страхувальником групового договору ERGO є портал unterkunft-ukraine.de. Внески сплачує ERGO.

Ukraine help

Motor vehicle liability cover for Ukrainian cars in Germany

Anyone who is escaping from Ukraine to Germany by car may not have valid motor liability insurance. Together with German insurance companies, ERGO will enable Ukrainians to still drive on German roads in this emergency situation. This help was initiated in cooperation with the German Insurance Association (GDV).

Insurance companies operating in Germany will be liable for motor liability damage caused by uninsured Ukrainian cars in Germany. The arrangement will initially apply until 31 May this year. More information can be found here: www.gdv.de (German language)

Information for Ukrainian drivers in Poland can be found on the ERGO Hestia website. (Polish and Ukrainian language)

 • Той, хто біжить від війни в Україні до Німеччини на автомобілі, може не мати обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, яке діє для цієї країни. У цій надзвичайній ситуації компанія ERGO, спільно з німецькими страховиками, дає можливість українцям їздити німецькими дорогами. Ця допомога була започаткована у співпраці зі Спільним союзом німецьких страховиків (Gesamtverband der deutschen Versicherer, GDV). Страховики, які працюють у Німеччині, покривають претензії щодо страхових випадків щодо полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, які спричинили незастраховані українські автомобілі в Німеччині. Постанова діє насамперед до 31 травня поточного року. Для отримання більш детальної інформації див. www.gdv.de

  Інформацію для українських водіїв автомобілів у Польщі можна знайти на сайті ERGO Hestia.