China

ERGO in China

ERGO China Life Insurance Co., Ltd.

Floor 26, Block A2-5
Financial and Business Centre of Han Yu Jin Gu
7000 Jing Shi Dong Road
Gaoxin District, Jinan
CN-250101 Shandong
China

Tel +86 531 5569-8999
Fax +86 531 5569-8755
cs@ergo-life.cn
www.ergo-life.cn

Segment
Life Insurance

History
Founded as joint venture of ERGO and SSAIH in 2013

Management / CEO

Jason Yin

Jason Yin

ERGO Beijing Representative Office

2801, Tower C
Beijing Yintai Center
No. 2 Jianwai Avenue
Chaoyang District
CN-100022 Beijing
China

Tel +86 10 6566-7675
Fax +86 10 6566-5292
info.china@ergo.de

History
Founded in 2007

Management / CEO

Jürgen Schmitz

Jürgen Schmitz

ERGO Jinan Representative Office

Room 1301, Gold Times Square Building C
9999 Jingshi Road
CN-250101 Jinan
China

Tel +86 531 6865 7996
Fax +86 531 6865 7991
info.china@ergo.de 

History
Founded in 2009

Management / CEO

Jürgen Schmitz

Jürgen Schmitz